Χαράλαμπος Κουρουνδής

Ο Χαράλαμπος Κουρουνδής είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω και Διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Διδάσκει από το 2018 στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει γράψει το βιβλίο «Το Σύνταγμα και η Αριστερά. Από τη “βαθεία τομή” του 1963 στο Σύνταγμα του 1975» (Νήσος, 2018), άρθρα και μελέτες σε συλλογικούς τόμους κι έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή και εγχώρια συνέδρια.
A layman’s document, not a lawyer’s contract: Λαός, Σύνταγμα και δικαστική εξουσία στον αμερικανικό λαϊκό συνταγματισμό

A layman’s document, not a lawyer’s contract: Λαός, Σύνταγμα και δικαστική εξουσία στον αμερικανικό λαϊκό συνταγματισμό

,

Η προώθηση μεταρρυθμίσεων που αποτελούσαν αντικείμενο διεκδίκησης ριζοσπαστικών κοινωνικών και πολιτικών κινημάτων κατά τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες στις ΗΠΑ μετέβαλε τον προσανατολισμό της προοδευτικής νομικής σκέψης. Η παραδοσιακά επιφυλακτική στάση της...

Μετάβαση στο περιεχόμενο