Δήμητρα Σπαρτοπούλου

Η Δήμητρα Σπαρτοπούλου είναι υποψήφια διδάκτορας Νομικής και κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος Δημοσίου Δικαίου (Droit public approfondi) και του διπλώματος Φιλοσοφίας του Δικαίου (D.U. Philosophie du droit) του Πανεπιστημίου Panthéon-Assas. Η διδακτορική της διατριβή αφορά την εξέλιξη της αρχής της ισότητας στο γαλλικό δημόσιο δίκαιο (L’évolution du principe d’égalité en droit public français) και επιβλέπεται από τους καθηγητές Patrick Savidan και Olivier Jouanjan. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται η πολιτική φιλοσοφία, το συνταγματικό δίκαιο, η ιστορία πολιτικών ιδεών, η συνταγματική ιστορία και η ηθική φιλοσοφία. Είναι απόφοιτη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η γενική βούληση του λαού κατά τον Ρουσσώ. Μία θεωρία διαδικαστικής δικαιοσύνης

Η γενική βούληση του λαού κατά τον Ρουσσώ. Μία θεωρία διαδικαστικής δικαιοσύνης

Η σχέση πολιτικής φιλοσοφίας και νομικής επιστήμης έχει υποστεί, λόγω του ρεύματος του θετικισμού, μια ουσιαστική ρήξη. Ο νομικός αρνείται να χρησιμοποιήσει φιλοσοφικά εργαλεία στο όνομα μιας αξιολογικής ουδετερότητας, ενώ ο φιλόσοφος αποκλείει από τη μελέτη του τις...

Μετάβαση στο περιεχόμενο