Ειρήνη Γιαννάκη

Η Ειρήνη Γιαννάκη είναι δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος στο Δημόσιο Δίκαιο και το Δίκαιο του Ανταγωνισμού από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Στα πεδία ενασχόλησής της και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εμπίπτουν, ιδίως, το ενωσιακό δίκαιο, το δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων και το δίκαιο του ανταγωνισμού, το συνταγματικό και το διοικητικό δίκαιο και η ρύθμιση αγορών.
Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-66/22, Infraestruturas de Portugal και Futrifer Indústrias Ferroviárias

Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-66/22, Infraestruturas de Portugal και Futrifer Indústrias Ferroviárias

Τον Ιούλιο του 2019, η πορτογαλική «Infraestructuras de Portugal», διαχειριστής του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου (εφεξής: «η αναθέτουσα αρχή»), ανέθεσε στην εταιρεία Futrifer (εφεξής: «ο Ανάδοχος») δημόσια σύμβαση προμήθειας ξυλοδεμάτων και στρωτήρων από ξύλο πεύκου...

Μετάβαση στο περιεχόμενο