Ευγενία Κοψίδη

Η Ευγενία Κοψίδη είναι Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Aix Marseille. Έχει πραγματοποιήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εργάζεται ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό στη Βουλή των Ελλήνων. Διδάσκει στη Σχολή Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO). Επίσης έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Aix Marseille και Paris XII, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Άρθρα και μελέτες της στο πεδίο του συνταγματικού δικαίου και της προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξενόγλωσσα νομικά περιοδικά.
Κανονικοποίηση της διαδικασίας συνόρων και «ευέλικτη» αλληλεγγύη: Το Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου ως νομιμοποίηση ενός πολιτικού συμβιβασμού

Κανονικοποίηση της διαδικασίας συνόρων και «ευέλικτη» αλληλεγγύη: Το Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου ως νομιμοποίηση ενός πολιτικού συμβιβασμού

,

Σε διθυραμβικούς τόνους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 20 Δεκεμβρίου 2023 την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας – μετά από οκτώ σχεδόν έτη διαπραγματεύσεων – μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μεταρρύθμιση του Κοινού...

Η «περιπέτεια» της ιθαγένειας στην ελληνική νομολογία:  από την ΟλΣτΕ 460/2013 στις ΔΕφΑθ 81/2023 και 2280/2023

Η «περιπέτεια» της ιθαγένειας στην ελληνική νομολογία: από την ΟλΣτΕ 460/2013 στις ΔΕφΑθ 81/2023 και 2280/2023

  1.O ν. 3838/2010, ευρύτερα γνωστός ως «νόμος Ραγκούση», αποτέλεσε τομή στον τρόπο κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από αλλογενείς αλλοδαπούς, εισάγοντας για πρώτη φορά κριτήρια βασιζόμενα στο δίκαιο του εδάφους (jus soli) και όχι αποκλειστικά στο δίκαιο του...

Μετάβαση στο περιεχόμενο