Ευθύμης Παπαβλασόπουλος

Ο Ευθύμης Παπαβλασόπουλος σπούδασε Νομικά και Πολιτική Επιστήμη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη θεωρία των πολιτικών κομμάτων και στους θεσμούς του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Στις δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται οι ακόλουθες μελέτες: «Πολιτικοί μετασχηματισμοί και πολιτική θεωρία στις αρχές του 20ου αιώνα. Ένα επεισόδιο από την αρχαιολογία του εκσυγχρονισμού», Αθήνα, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2016, «Οι μεταμορφώσεις της ελληνικής (Κεντρο)δεξιάς στην “εποχή των ραγδαίων αλλαγών”» στο Μ. Αγγελίδης – Μ. Σπουρδαλάκης (επιμ.), Κοινωνική και πολιτική εκπροσώπηση. Προκλήσεις και προοπτικές στη Δημοκρατία τον 21ο αιώνα., Πρακτικά συνεδρίου Αθήνα, 15-17 Δεκεμβρίου 2016, Τομέας Εκδόσεων του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, 2018, σ. 259, «Μετατοπίσεις στο ελληνικό κομματικό σύστημα: από το ενιαίο μαζικό κόμμα του κράτους στο κόμμα “εκτάκτου εθνικής ανάγκης”», στο Ν.Γ. Γεωργαράκης – Ν. Δεμερτζής (επιμ.), Το Πολιτικό Πορτραίτο της Ελλάδας. Κρίση και η Αποδόμηση του Πολιτικού, Αθήνα, Gutenberg - Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2015, σ. 141.
Κρίσεις και μετασχηματισμοί στο ελληνικό πολιτικό σύστημα: διεθνείς και εσωτερικές διαστάσεις

Κρίσεις και μετασχηματισμοί στο ελληνικό πολιτικό σύστημα: διεθνείς και εσωτερικές διαστάσεις

,

Ο τίτλος που επέλεξα μοιάζει ενδεχομένως κοινότοπος και, σε κάθε περίπτωση, φιλόδοξος. Άλλωστε, αναδιφώντας τη βιβλιογραφική παράγωγη και τον δημόσιο λόγο, εύλογα καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι το πολιτικό μας σύστημα βρίσκεται εκ συστάσεως σε διαρκή κρίση....

Μετάβαση στο περιεχόμενο