Ευγενία Πρεβεδούρου

H Ευγενία Πρεβεδούρου είναι Καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και δικηγόρος Αθηνών. Γεννήθηκε στην Πάτρα και είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Paris II με τον βαθμό «Très honorable avec félicitations», για τη διδακτορική διατριβή που εκπόνησε υπό την εποπτεία του Καθηγητή Yves Gaudemet με θέμα: «Les recours administratifs obligatoires. Étude comparée des droits allemand et français». Από την 1η Ιανουαρίου 1992 έως την 15η Οκτωβρίου 2001 εργάστηκε ως μόνιμη υπάλληλος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίδαξε, ως επισκέπτης καθηγητής (professeur invité), στα Πανεπιστήμια Paris I και Paris II και στο Πανεπιστήμιο Montpellier I. Είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής και της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Έχει συγγράψει επτά μονογραφίες και μεγάλο αριθμό μελετών σε πολλά πεδία του Δημοσίου Δικαίου, στην ελληνική, στη γαλλική και στη γερμανική γλώσσα. Έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες εισηγήσεις και παρεμβάσεις σε συνέδρια, σεμινάρια και επιστημονικές εκδηλώσεις διαφόρων φορέων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμμετείχε σε πολλές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές.
Οι «ελάσσονες» πηγές του διοικητικού δικαίου

Οι «ελάσσονες» πηγές του διοικητικού δικαίου

,

Ι. Εισαγωγή 1. Τα κλασικά θέματα του διοικητικού δικαίου επανέρχονται συστηματικά και δυναμικά στο προσκήνιο της έρευνας, αναδεικνύοντας, πέρα από τα κανονιστικά κενά, την ανάγκη προσαρμογής των κομβικών εννοιών του κλάδου αυτού στις οικονομικές, τεχνικές και...

H διοίκηση υπό λειτουργική έννοια: ένα παλιό ζήτημα, με νέες εκφάνσεις

H διοίκηση υπό λειτουργική έννοια: ένα παλιό ζήτημα, με νέες εκφάνσεις

1. Ο προσδιορισμός της έννοιας της διοίκησης ως ρυθμιστικού αντικειμένου του διοικητικού δικαίου[1] φαίνεται ζήτημα πολυσυζητημένο· κυριολεκτικά, κάθε εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου αφιερώνει τουλάχιστον ένα κεφάλαιο στην εν λόγω θεματική. Aνακύπτει, όμως, εκ νέου με...

Μετάβαση στο περιεχόμενο