Γεώργιος Καράντζιος

Ο Γεώργιος Κ. Καράντζιος είναι υποψήφιος Διδάκτορας Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Paris-Panthéon-Assas. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο και τη Θεωρία Δικαίου. Η διδακτορική του διατριβή αναπτύσσει το ζήτημα της «προ-κατανόησης» στο Συνταγματικό Δίκαιο («Les préjugés en droit constitutionnel: contribution à une théorie de l’interprétation de la Constitution») και επιβλέπεται από τον Καθηγητή Denis Baranger. Διετέλεσε διευθυντής σύνταξης του φοιτητικού νομικού περιοδικού «Υπαγωγή», έχει δε εργαστεί ως δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν κυρίως σε ζητήματα συνταγματικού και διοικητικού δικαίου. Σχετικές μελέτες του και σχόλια νομολογίας έχουν δημοσιευτεί σε εγχώριες νομικές επιθεωρήσεις.
Η laïcité française υπό κανονιστική μεταβολή: από την απαγόρευση των θρησκευτικών συμβόλων στο σχολείο προς την ανάδυση μιας «nouvelle laïcité» στον δημόσιο χώρο

Η laïcité française υπό κανονιστική μεταβολή: από την απαγόρευση των θρησκευτικών συμβόλων στο σχολείο προς την ανάδυση μιας «nouvelle laïcité» στον δημόσιο χώρο

«(…) Μου φαίνεται ότι στη δημόσια συζήτηση υπάρχει έλλειψη κατανόησης των διαφορών μεταξύ των δύο χρήσεων του όρου κοσμικότητα˙ η ίδια λέξη χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει δύο πολύ διαφορετικές πρακτικές: την κοσμικότητα του κράτους, από τη μία πλευρά, και την...

Μετάβαση στο περιεχόμενο