Χάρης Χίου

Ο Χάρης Χίου είναι απόφοιτος και Διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο αντικείμενο του Συνταγματικού Δικαίου. Είναι εντεταλμένος διδάσκων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου εκπονεί τη μεταδιδακτορική του έρευνα. Εργάζεται ως νομικός σύμβουλος σε θέματα ανάλυσης και διαμόρφωσης ρυθμιστικού πλαισίου και κανονιστικής συμμόρφωσης, ενώ στο παρελθόν έχει διατελέσει σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και μετέπειτα στη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.
Εξερευνώντας τα όρια του δικαίου: η εμφάνιση και ο ρόλος του κανονιστικού πειραματισμού

Εξερευνώντας τα όρια του δικαίου: η εμφάνιση και ο ρόλος του κανονιστικού πειραματισμού

Σύμφωνα με την κλασική νομική αντίληψη, οι κανόνες δικαίου οφείλουν να εγγυώνται, μεταξύ άλλων, την ασφάλεια δικαίου, δηλαδή να συμβάλλουν στην κανονιστική αναπαράσταση μίας σταθερής και καταρχήν αμετάβλητης έννομης τάξης. Κατά την εν λόγω αντίληψη, το δίκαιο καλείται...

Μετάβαση στο περιεχόμενο