Ηλίας Κουβαράς

Ο Ηλίας Κουβαράς είναι εκλεγμένος Επίκουρος Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου επί θητεία στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων από το 2015. Η διδακτορική του διατριβή είχε ως αντικείμενο την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων από τη Διοίκηση (2015) και το θέμα της μεταδιδακτορικής του έρευνας ήταν «Οι συνέπειες της δικαστικής απόφασης ως θεμέλιο των νομικών κρίσεων» (2020). Η μονογραφία του «Το παραδεκτό στη διοικητική δίκη- Η πρόσβαση στο δικαστή υπό το φως των άρθρων 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ» (2021) βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το βραβείο Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη. Έχει συγγράψει μεγάλο αριθμό μελετών και συμβολών σε συλλογικά έργα και σε εγχώρια και ξενόγλωσσα νομικά περιοδικά.
Εμβαθύνοντας στους κανόνες ροής του δημοσίου χρήματος: ζητήματα από τη χορήγηση επιδοτήσεων με βάση τη μεθοδολογία First In-First Out (FiFo)

Εμβαθύνοντας στους κανόνες ροής του δημοσίου χρήματος: ζητήματα από τη χορήγηση επιδοτήσεων με βάση τη μεθοδολογία First In-First Out (FiFo)

Ι. Διαφάνεια και ίση μεταχείριση κατά την κατάστρωση των κανόνων που διέπουν τη χορήγηση επιδοτήσεων Ως γνωστόν, βάσει του ενωσιακού δικαίου και προκειμένου να είναι συμβατές με την εσωτερική αγορά, οι ενισχύσεις οικονομικών φορέων με δημόσιο χρήμα θα πρέπει να...

Μετάβαση στο περιεχόμενο