Κατερίνα Πέρρου

Η Κατερίνα Πέρρου είναι δικηγόρος Αθηνών, εκλεγμένη Επίκουρη Καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου (Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο καθώς και Δημοσιονομικό και Φορολογικό Δίκαιο) στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Από το 2016 υπηρετεί ως Δικηγόρος-Νομική Σύμβουλος στο Γραφείο Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολή του ΕΚΠΑ, από την οποία έλαβε επίσης μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο. Εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της (PhD) στο Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο στο Institute of Advanced Legal Studies του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Διετέλεσε μεταδιδακτορική ερευνήτρια σε θέματα διεθνούς φορολογικού δικαίου στο International Bureau of Fiscal Documentation (Άμστερνταμ) και Μεταδιδάκτορας Φορολογικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ. Είναι επισκέπτρια καθηγήτρια στο Queen Mary University of London και στο University of Amsterdam. Πέραν της διδακτορικής διατριβής («Taxpayer Participation in Tax Treaty Dispute Resolution», IBFD 2014), έχει δημοσιεύσει δυο μονογραφίες («Θεμελιώδη Δικαιώματα και Φορολογική Διαδικασία», Νομική Βιβλιοθήκη 2022, και «Οικονομική Ελευθερία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέτρα για την προστασία των δημοσίων εσόδων», Νομική Βιβλιοθήκη 2022) και πλήθος επιστημονικών μελετών σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
Φορολογικοί έλεγχοι και κράτος δικαίου: η επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο

Φορολογικοί έλεγχοι και κράτος δικαίου: η επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο

,

Η δράση της Φορολογικής Διοίκησης, όπως και η εν γένει δράση της Δημόσιας Διοίκησης, διέπεται, σε όλη της την έκταση, από την αρχή της νομιμότητας και ασκείται για την ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος. Το Σύνταγμα αφήνει ευρύτατο περιθώριο στον κοινό νομοθέτη να ...

Μετάβαση στο περιεχόμενο