Μαρία Σαπαρδάνη

Η Μαρία Σαπαρδάνη είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην οποία συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στον Τομέα Διεθνών Σπουδών. Σήμερα είναι δικηγόρος και Υποψήφια Διδάκτωρ του ίδιου Πανεπιστημίου, με αντικείμενο το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Διεθνές Επενδυτικό Δίκαιο. Για την εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής έχει λάβει υποτροφία από το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) και από τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών DAAD με πόρους από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας. Από το 2019 εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτιδα του ΚΔΕΟΔ, υπό την προεδρία του Ομ. Καθηγητή Βασίλειου Σκουρή. Αποτελεί μία εκ των συγγραφέων του έργου «Mutual trust in times of crisis of EU values: State of play and possible next steps» (Εκδόσεις Σάκκουλα, 2020), το οποίο εκδόθηκε με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Fritz Thyssen Stiftung, ενώ συμβολές της έχουν φιλοξενηθεί σε συλλογικούς τόμους και νομικά περιοδικά. Οι δημοσιεύσεις της στην ελληνική και αγγλική γλώσσα αφορούν ζητήματα Ευρωπαϊκού Δικαίου, Διεθνούς Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διεθνούς Εμπορικού/Επενδυτικού Δικαίου και Δικαίου της Ενέργειας.
Η επενδυτική διαιτησία ως ανάχωμα απέναντι στην κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (;)

Η επενδυτική διαιτησία ως ανάχωμα απέναντι στην κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (;)

,

Με την απόφαση Achmea της 6ης Μαρτίου 2018, το τμήμα μείζονος συνθέσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής: ΔΕΕ), αποφαινόμενο επί προδικαστικών ερωτημάτων που τέθηκαν ενώπιόν του από το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας, διευκρίνισε ότι ρήτρα...

Μετάβαση στο περιεχόμενο