Ραφαήλ Ζώρζος

Ο Ραφαήλ Μ. Ζώρζος είναι υποψήφιος Διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Paris Panthéon-Assas και κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος Δημοσίου Δικαίου (Droit public approfondi) του ίδιου Πανεπιστημίου. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από το οποίο έλαβε και μεταπτυχιακό δίπλωμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (European Law). Το θέμα της διδακτορικής του διατριβής αφορά την προστασία του κλίματος στο πλαίσιο του γαλλικού διοικητικού και του ενωσιακού δικαίου, εκπονείται δε υπό τη συνεπίβλεψη των Καθηγητών Anastasia Iliopoulou-Penot και Benoît Plessix. Παράλληλα με την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής εργάζεται ως assistant de recherche στην Έδρα OSE-AJIR του Πανεπιστημίου Paris Panthéon-Assas. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται το διοικητικό, το ενωσιακό και το περιβαλλοντικό με έμφαση στο κλιματικό δίκαιο.
Το παραδεκτό των κλιματικών προσφυγών ενώπιον των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων

Το παραδεκτό των κλιματικών προσφυγών ενώπιον των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων

, ,

Δεν μπορεί σήμερα να αμφισβητηθεί με αξιώσεις σοβαρότητας ότι το φαινόμενο της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής θέτει την ανθρωπότητα στο σύνολό της σε κίνδυνο[1]. Η κλιματική κρίση είναι συνέπεια μια αλυσίδας παραγόντων. Η αύξηση των ανθρωπογενών ιδίως εκπομπών αερίων...

Μετάβαση στο περιεχόμενο