Μιχάλης Σπουρδαλάκης

Ο Μιχάλης Σπουρδαλάκης είναι Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στις πρόσφατες δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται τα ακόλουθα άρθρα: «State Transformations: From the "Powerless” to the "Entrepreneurial State”» (David Broder et al επιμ. Facing the State: Left Analyses and Perspectives, Λονδίνο, Merlin Press, 2023), «The Class – Party Relationship and the Challenge to Party Building for the Radical Left» (Greg Albo, Stephen Maher, Alan Zuege επιμ., State Transformations, Classes, Strategy, Socialism, Leiden, Brill, 2021), «Crisis of Transformative Politics and Challenges for the Left Theory» (Mapping new Theoretical Agendas and Ideas, Transform, Merlin Press, 2022) και «Reimagining Socialist Parties and Practice» (The Socialist Project, The Bullet, 7 September 2021).
Πολιτικό κόμμα και Βολονταρισμός

Πολιτικό κόμμα και Βολονταρισμός

Οι συχνές αλλαγές του πολιτικού προσανατολισμού των πολιτικών κομμάτων επιβεβαιώνουν τη σχετική τους αυτονομία απέναντι στην εκλογική και κοινωνική τους βάση. Η ευελιξία αυτή αποδίδεται στο βολονταριστικό χαρακτήρα του κομματικού θεσμού, αφού οι αλλαγές προκύπτουν από...

Μετάβαση στο περιεχόμενο