Βασίλειος Χατζηγιαννάκης

Ο Βασίλειος Χατζηγιαννάκης είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις στρατηγικές διαχείρισης περιβάλλοντος, καταστροφών και κρίσεων της Σχολής Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εξειδικεύεται στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, στο δίκαιο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και στο δίκαιο περιβάλλοντος. Έχει συγγράψει το βιβλίο «Οι Έλεγχοι Νομιμότητας στις Δημόσιες Συμβάσεις» (Νομική Βιβλιοθήκη, 2023). Έχει διατελέσει μέλος Ομάδων Εργασίας προς υποβοήθηση του έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ κατά τη σύνταξη πρότυπων τευχών δημοπράτησης (2020-2021) και μέλος της νομοθετικής ομάδας εργασίας για την τροποποίηση της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων (2018-2019).
Οι πρότυπες  προτάσεις για έργα υποδομής και οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί: ευέλικτα μοντέλα ανάθεσης ή κερκόπορτα των απευθείας αναθέσεων;

Οι πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί: ευέλικτα μοντέλα ανάθεσης ή κερκόπορτα των απευθείας αναθέσεων;

Οι Οδηγίες για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης έχουν μία σαφή στόχευση στην επιλογή ευέλικτων μοντέλων ανάθεσης,[1] όπως ο ανταγωνιστικός διάλογος, η ανταγωνιστική διαπραγμάτευση, η σύμπραξη καινοτομίας, αλλά και οι διαγωνισμοί μελετών.[2]...

Μετάβαση στο περιεχόμενο