Βασίλης Χατζόπουλος

Ο Βασίλης Χατζόπουλος είναι Καθηγητής στο αντικείμενο «Ευρωπαϊκό δίκαιο και Πολιτικές» στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Προηγουμένως ήταν Καθηγητής στο ίδιο αντικείμενο στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπου διετέλεσε και Πρόεδρος του Τμήματός του και Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Είναι επισκέπτης Καθηγητής στο Κολλέγιο της Ευρώπης στη Μπρυζ (Βέλγιο). Ειδικεύεται σε θέματα θεσμών και διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εσωτερικής αγοράς, απελευθέρωσης των υπηρεσιών και οργάνωσης της δημόσιας υπηρεσίας (ΥΓΟΣ), κρατικών προμηθειών και κρατικών ενισχύσεων, καθώς και σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης. Έχει δημοσιεύσει τέσσερις μονογραφίες: «Le principe communautaire d’équivalence et de reconnaissance mutuelle dans la libre prestation de services» (Sakkoulas/Bruylant, 1999), «Ο Κανόνας των βασικών διευκολύνσεων (essential facilities) στο ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο του ανταγωνισμού» (Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2002), «Regulating Services in the EU» (Oxford: OUP, 2012) και «The Collaborative Economy under EU Law» (Portland/Oregon: Hart, 2018). Έχει δημοσιεύσει στα ελληνικά, στα γαλλικά και στα αγγλικά πάνω από εκατό άρθρα και σχολιασμούς αποφάσεων σε περιοδικά με κριτές, καθώς και πάρα πολλές βιβλιοκριτικές. Έχει σημαντική εμπειρία ως δικηγόρος στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ειδικότερα σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και κρατικών ενισχύσεων, καθώς και σε εκπαιδευτικά θέματα.
Νομικά  Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) και δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: από την παρανόηση στην παραβίαση;

Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) και δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: από την παρανόηση στην παραβίαση;

,

Πώς θα αναμορφωθεί ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα από την εφαρμογή του Ν. 5094/2024[1] που προβλέπει την ίδρυση Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ); Θα εφαρμοστεί ο νόμος αυτός ως έχει, θα ακυρωθεί ως αντίθετος με το Σύνταγμα ή θα...

Μετάβαση στο περιεχόμενο