Χριστίνα Γεωργοπούλου

Η Χριστίνα Γεωργοπούλου είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και ασχολείται με υποθέσεις κυρίως φορολογικού δικαίου. Είναι Διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στο διεθνές φορολογικό δίκαιο, κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών της ίδιας Σχολής στο δημόσιο δίκαιο και κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Paris 1 Panthéon-Sorbonne στο φορολογικό δίκαιο. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
Συμφωνίες προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης. Προβληματισμοί και προοπτικές στην εποχή της ψηφιακής οικονομίας

Συμφωνίες προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης. Προβληματισμοί και προοπτικές στην εποχή της ψηφιακής οικονομίας

,

Ο ορθός προσδιορισμός της φορολογικής υποχρέωσης των επιμέρους επιχειρήσεων ενός ομίλου, και δη πολυεθνικού, αποτελεί ένα από τα πλέον ακανθώδη και σύνθετα ζητήματα του φορολογικού δικαίου. Για τον ως άνω προσδιορισμό, υφίστανται δύο θεωρητικές προσεγγίσεις, πρώτον...

Μετάβαση στο περιεχόμενο