Κλιματική αλλαγή

Το παραδεκτό των κλιματικών προσφυγών ενώπιον των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων

Το παραδεκτό των κλιματικών προσφυγών ενώπιον των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων

Δεν μπορεί σήμερα να αμφισβητηθεί με αξιώσεις σοβαρότητας ότι το φαινόμενο της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής θέτει την ανθρωπότητα στο σύνολό της σε κίνδυνο[1]. Η κλιματική κρίση είναι συνέπεια μια αλυσίδας παραγόντων. Η αύξηση των ανθρωπογενών ιδίως εκπομπών αερίων...

Μετάβαση στο περιεχόμενο