Κοινωνικά δικαιώματα

Η αρχή του κράτους πρόνοιας στην πολιτική φιλοσοφία του Kant

Η αρχή του κράτους πρόνοιας στην πολιτική φιλοσοφία του Kant

Ο λόγος περί κοινωνικού κράτους στην πολιτική φιλοσοφία του Kant θα συνιστούσε μάλλον αναχρονισμό. Η «χρυσή εποχή», κατά Hobsbawm[1], του κοινωνικού κράτους και η νομική του κατοχύρωση κυρίως μέσα από τα άρθρα 25 και 26 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του...

Κοινωνικό κράτος και Συντάγματα του Αγώνα

Κοινωνικό κράτος και Συντάγματα του Αγώνα

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην επισκόπηση των κοινωνικής υφής διατάξεων που υιοθετούνται στα τρία συνταγματικά κείμενα του επαναστατημένου ελληνικού λαού-έθνους (Επιδαύρου, Άστρους και Τροιζήνας). Επεξηγηματικά, με τον όρο «κοινωνικά δικαιώματα», σπέρματα των οποίων...

Κοινωνική Ευρώπη. Στη στενωπό των εθνικών συμβιβασμών

Κοινωνική Ευρώπη. Στη στενωπό των εθνικών συμβιβασμών

Θα πρέπει να έχουμε συνείδηση ότι η Ευρώπη είναι μονόδρομος για την υπεράσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Σε πραγματικό επίπεδο προστασίας των τελευταίων, την εποχή της παγκοσμιοποίησης, έχει αναδειχθεί το διεθνές και περιφερειακό πεδίο. Άλλως, ματαιοπονούμε. Το...

Μετάβαση στο περιεχόμενο