Νομικός ρεαλισμός

Νομικός ρεαλισμός και συνταγματική θεωρία

Νομικός ρεαλισμός και συνταγματική θεωρία

Το παρόν κείμενο φιλοδοξεί να διατυπώσει μια πρόταση για την κατανόηση του αντικειμένου «συνταγματικό δίκαιο» και την ανασυγκρότηση της ελληνικής επιστήμης του συνταγματικού δικαίου. Η πρόταση βασίζεται στην επιλεκτική ανάγνωση συγκεκριμένων ρεαλιστικών ρευμάτων στο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο